สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
AloEx Green Club
25 ฿ = 1 คะแนน
สะสมคะแนนทุกการซื้อ
ใช้คะแนนแทนเงินสด
1 คะแนน = 1 ฿
รับส่วนลดพิเศษ
ตลอดเดือนเกิด
ประเภทของสมาชิก
AloEx Green Club

Silver

Gold

Diamond

การเข้าเป็นสมาชิก เมื่อมียอดสั่งซื้อ ครั้งแรก เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ภายใน 1 ปี หลังจากสมัครสมาชิก เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท ภายใน 1 ปี หลังจากสมัครสมาชิก
การสะสมคะแนน 25 บาท = 1 คะแนน 25 บาท = 1 คะแนน 25 บาท = 1 คะแนน
สิทธิพิเศษ เฉพาะเดือนเกิด ช้อปเดือนเกิด ลดเพิ่ม 5% ช้อปเดือนเกิด ลดเพิ่ม 10% ช้อปเดือนเกิด ลดเพิ่ม 15%
การเข้าเป็นสมาชิก การสะสมคะแนน สิทธิพิเศษ เฉพาะเดือนเกิด

Silver

เมื่อมียอดสั่งซื้อ ครั้งแรก 25 บาท = 1 คะแนน ช้อปเดือนเกิด ลดเพิ่ม 5%

Gold

เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ภายใน 1 ปี หลังจากสมัครสมาชิก 25 บาท = 1 คะแนน ช้อปเดือนเกิด ลดเพิ่ม 10%

Diamond

เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท ภายใน 1 ปี หลังจากสมัครสมาชิก 25 บาท = 1 คะแนน ช้อปเดือนเกิด ลดเพิ่ม 15%
วิธีการสะสมคะแนน
สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์
สมัครสมาชิก

อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อรับสิทธิพิเศษนะ!

ทุกการสั่งซื้อ 25 บาท
รับคะแนนสะสม 1 คะแนน*
เฉพาะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทาง
เฉพาะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทาง

นำคะแนนมาใช้เป็นส่วนลด

สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปได้*

1 คะแนน = 1 บาท
*ใช้คะแนนเป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ไม่เกิน 5% 
ของยอดสั่งซื้อต่อออเดอร์

โปรโมชั่นพิเศษ

ลด/แลก/แจก/แถม
เฉพาะสมาชิกตลอดปี

คะแนนที่สะสมจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

จะถูกปรับเป็น 0 คะแนน หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำรหับคะแนนที่สะสมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษจิกายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567

จะถูกปรับเป็น 0 คะแนน หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2568

สมาชิกสามารถแจ้งใช้สิทธิวันเกิดกับแอดมินผ่าน Line @AloEx และ Facebook AloEx
หยุดผมร่วง ลดผมบาง สร้างผมใหม่ และสามารถใช้สิทธิวันเกิดบัญชีละได้ 1 ครั้งเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 • ทุกยอดคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ AloEx ใดๆ ครบ 25 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่ได้รับในระบบหลังกดยืนยันรับสินค้า หรือ 7 วันหลังการส่งสินค้า
 • คะแนนที่ได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระสุทธิเท่านั้น โดยเศษทศนิยมที่เหลือจากการคำนวณจะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดชำระอื่นๆ และไม่สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมได้
 • คะแนนสะสมสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ (1 คะแนน = 1 บาท) และ/หรือ แลกของรางวัลได้ เมื่อสะสมคะแนนครบตามที่กำหนด
 • การแลกของรางวัลเป็นสินค้าจะไม่สามารถเลือกสี หรือเปลี่ยนแปลงขนาดได้
 • คะแนนสะสมไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังบัญชีอื่น หรือแลกเปลี่ยน/ ทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสมจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 • คะแนนสะสมที่ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดหรือแลกรางวัลไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดในการสะสมคะแนนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการสะสมคะแนนและการแลกรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสะสมคะแนน หรือการแลกรับรางวัลให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สินค้าสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าสมนาคุณในกรณีที่สินค้าหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า